divendres, 21 de març del 2008

Quin soroll fas?

Si ens aturem un moment a observar la multiplicitat de sorolls que formen part de la nostra vida ens adonarem de la contaminació acústica que hi ha al nostre entorn. S’esdevé, fins i tot, que molt sovint, no som ni conscients dels sorolls que nosaltres mateixos generem.

No hi ha cap mena de dubte que l’exposició continuada al soroll afecta l’oïda, la salut i la qualitat de vida. El soroll impedeix el descans, dret universalment reconegut per la Declaració Universal dels Drets Humans (art. 24). Les conseqüències de la contaminació acústica es materialitzen en problemes de salut físics i mentals: estrès, irritabilitat, agressivitat, cansament, mal de cap, d’estómac, alteració de la pressió arterial i del ritme cardíac i baixada de defenses, entre d’altres.
Les persones i les comunitats no poden continuar acceptant el soroll com una conseqüència inevitable de la societat industrial. Arreu del món hi ha organitzacions que treballen per protegirse del problema creixent de l’excés de soroll, sobretot a les ciutats. El missatge és clar: Aturem aquest soroll!

Per donar a conèixer els efectes del soroll sobre la nostra salut la Lliga pels Durs d’Oïda (League for the Hard of Hearing) organitza cada 12 d’abril la campanya del Dia Mundial contra la Contaminació Acústica. Tu també hi pots col·laborar. Per això et proposem que t’afegeixis a la campanya per la reducció de la contaminació acústica fent petites accions que et permetin millorar el teu entorn i la teva qualitat de vida.

Per evitar el soroll, primer cal ser-ne conscients. Per col·laborar amb la campanya per a la reducció de la contaminació acústica, et proposem que facis un seguiment de la sonoritat del teu entorn realitzant diverses observacions durant una setmana:

Quin soroll fas?

1) Fitxa’t en els sorolls que generes en determinats moments del dia i, si s’escau, estableix uns compromisos personals per reduir-los.

2) Et proposem fer un recompte de sorolls durant diferents moments del dia.

3) A vegades no valorem el que ens envolta fins al moment en què ho perdem. Fins i tot és possible no adonar-se’n després d’haver-ho perdut. És el cas del silenci. Per adonar-nos que disposem de pocs espais de silenci, et proposem comptar-los diverses estones durant el dia, compta també quanta estona duren els silencis i el temps que transcorre entre ells.

Participa en la millora ambiental del teu municipi i fes arribar al teu ajuntament les teves propostes per reduir la contaminació acústica!

* Extret de http://www.diba.es/xarxasost/cat/Soroll_1.pdf

diumenge, 2 de març del 2008

El soroll perjudica la salut, i mata


Interessant lectura sobre la Nova Llei d'Espectacles i alguns del efectes més importants del soroll.


http://www.sorolls.org/docs/080210sup_a009.pdf